FOLKETS PARK

Här fanns tidigare Parkhallen i Tranås. De kan du nu hitta via FB; https://www.facebook.com/Parkhallen-i-Tran%C3%A5s-124561567630475/

Folkparker i Sverige

De allra flesta i en viss ålder har nog besökt en folkpark eller folkets park som det även heter. Det är en form av festplats eller friluftsanläggning. Oftast är den ägd av en bygdeförening, arbetarorganisation eller fristående förening.

Som företeelse sägs folkparken ha uppstått i just Sverige. Det under 1800-talet. Det var en tid då det var vanligt att samlas för att engagera sig i en mängd olika saker. Det kunde vara politik, frikyrkligt, kultur, eller annat. Under denna tid var det även folkrörelsernas tid, med exempel som arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och idrottsrörelsen, samt senare hembygdsrörelsen. Särskilt arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen kom att engagera sig i sina medlemmars fritid. För ändamålet byggdes särskilda Folkets hus och Ordenshus.

Folkparker i städer och på landsbygden

Den allra första folkparken anlades i Hällefors på privat initiativ. Det redan 1796 och den heter Krokbornsparken och står kvar på samma ställe än idag. Nästa folkpark anlades i Malmö, 1897 och sedan växte det fram även i andra städer som Lund, Helsingborg, Ystad, Trelleborg. Just i Skåne var traditionen stark med att besöka folkparker och det var inte ovanligt att de drevs och sköttes av lokala arbetare, hantverkare och andra förmågor.

Äldst i Mellansverige var Folkparken i Eskilstuna från 1898 och i Västerås 1899. Den första Folkparken i Norrland anlades 1902 i Sundsvall.

I början av 1900-talet fram till 1950-talet anlades även många folkparker ute på landsbygden. Som mest fanns det 256 stycken under slutet av 1950. 

Man använde dessa folkparker för festligheter och det var oftast öppet varje lördag. Många svenska artister uppträdde och det hölls även danser.

Användandet av folkparker idag

Folkparker används än idag för olika festligheter och danser och andra event. Det är heller inte ovanligt att det går att hyra en folkpark för att själv ha en fest eller liknande. Om du ska göra det, passa då även på att hyra in annat du behöver. På Bergamunken kan du bland annat hitta maskiner med mjukglass, popcorn, slush med mera samt att de även har hoppborgar, hinderbanor, korvvagnar och mycket mer.


Ont i foten då du dansar? Hitta bra hjälpmedel på Footio.se